21 may. 2013

Parroquias diocesanas de Barreiros en 1975. II. San Pedro de Benquerencia

Foto: Benquerencia.info

Recollido da enciclopedia “Inventario Artístico de Lugo y su Provincia”, editado polo Servicio nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica no ano 1975, baixo a dirección de Elias Valiña Sampedro, Nicanor Rielo Carballo, Santos San Cristobal Sebastián e José Manuel González Reboredo.

Continuación da anterior entrada sobre o mesmo tema.

Igrexa Parroquial de San Pedro

Situada nun precioso paraxe próximo á praia de Benquerencia, remontase a súa construción ao século XVI. Unha nave con dúas capelas laterais, cruceiro e sacristía detrás. Porta lateral no muro dereito cun pequeno soportal no que se lee “Cabildo” (É de anotar que na comarca estes pórticos denomínanse así, porque servían e serven para reunións dos veciños). A sacristía ten no seu frontis porta exterior e dous óculos.
Fachada principal con porta de arco adintelado e cabeza de anxo na clave, sobre ela nicho barroco coa imaxe de pedra de San Pedro popular con gran chave na man. Encima un pequeno óculo e espadana de dous corpos e tres vanos. Rematando todo con bolas e cruz de ferro.

Interior.
Dous arcos de faixa e bóveda de canón cubren a nave. As capelas laterais levan bóveda de lunetos. O cruceiro cúbrese con sinxela bóveda gótica de catro nervios, apoiados sobre cornixa dórica e arcos formeros. Os brazos do cruceiro e presbiterio cubresen con bóvedas de canón con lunetos.
O pavimento é de mármore de Reiriz. Na bóveda do cruceiro pinturas dos Evanxelistas, século XVIII, retocadas recentemente. Na bóveda do presbiterio anxos pintados no século XIX e retocados tamén recentemente.


Foto: Benquerencia.info
Presbiterio.
Retablo maior rococó de dous corpos, xaspeado e dourado. Na mesa de altar escudo pontificio (tiara, cruz, palma sobre panos e chaves). No primeiro corpo altorelevo estofado de San Pedro. Ao carón tallas modernas de San Antón e San Xosé. No segundo corpo, Virxe de Fátima actual. Remata o retablo con Padre Eterno de bo estofado e Espírito Santo con raios.
Sobre ambas portas da sacristía pedestais con rocallas e nelas San Bernardo e San Bento, ambos en medio relevo e vestidos con cugula monacal e decorados con bo estofado.
Sagrario barroco moderno de prata con emblemas eucarísticos repuxados. Nos muros canto anxos de talla, século XIX, sosteñen candeas.

Brazo dereito do cruceiro.
Retablo neoclásico de dous corpos. O primeiro corpo con catro columnas xaspeadas dóricas e Dolorosa de vestir. No segundo corpo medallón abrigando ventá en óculo e dous anxos aos lados, de corpo enteiro. Na mesa de altar man, escaleira e espada.

Capela lateral dereita.
Retablo moderno sen pintar nin dourar. Nel imaxes modernas de San Isidro Labrador, Neno Xesús e Virxe do Carme.


Foto: Benquerencia.info
Brazo esquerdo do cruceiro.
Retablo xaspeado e dourado semellante ao fronteiro. No seu centro Cristo de tamaño natural sobre pintura da cidade de Xerusalén. Aos lados Virxe e San Xoán. O Cristo é unha boa talla barroca, que, antes de ser repintada recentemente, tiña os seus brazos articulados. As imaxes que o acompañan, polo contrario, son populares. O segundo corpo tamén semellante ao do retablo fronteiro e na mesa de altar columna e galo pintados e dourados.

Capela lateral esquerda.
Retablo semellante ao fronteiro e nel Virxe da Candelaria de vestir, San Miguel, século XVIII, Santa Lucia, popular, século XVIII, estofada recentemente por Otero de Viveiro.
Sobre a porta lateral dereita inscrición en mármore relativa as restauracións do templo de 1960.
Vidreiras modernas de cor en tódalas fiestras. Representan: Santa Cilla, Ave María, San Ramón Nonato, Santa Faz, San Fermín, símbolo eucarístico, pelicano, Santiago, emblemas da Paixón, Virxe da Paz, Anunciación e anagrama de Cristo.
Cruz procesional: macolla con debuxo de cabuxóns estilo Renacemento. Anverso Cristo sobredourado e reverso con Virxe con Neno sobre raios, molduras e cabeza de anxo abaixo. Sobredouradas as partes principais e o resto en prata lisa, século XVII.

Máis información: As parroquias diocesanas no Barreiros de 1965

No hay comentarios:

Publicar un comentario