4 feb. 2013

SURGERE: Documental que compara a crise en Islandia e España


Cando comeza a xerarse esta crise? Quen son os responsables? Beneficia alguén esta situación? Ten algo en común Islandia e o estado español?

No hay comentarios:

Publicar un comentario