12 feb. 2013

A trampa eléctrica, os contadores intelixentes e a saúde


O día de xaneiro de 2009 procedeuse á liberalización do mercado eléctrico. Pensada no seu día para ofrecer aos consumidores un amplo abanico de empresas onde poder escoller a tarifa máis óptima, a medida a día de hoxe serviu pouco. A falta de competencia entre as empresas eléctricas fixo que a liberalización tivese nulo impacto no consumidor doméstico que, no 90% dos casos, a súa mellor opción é continuar acollido á tarifa TUR (Tarifa de Último Recurso), que ten prezos regulados polo Estado. Isto ocorre porque o mercado actual é un oligopolio onde cinco empresas (Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa, E.ON e EDP) xeran o 80% da electricidade e comercializan o 90%.

As compañías comercializadoras usan todo tipo de estratexias/artimañas para inducirnos a abandonar a TUR, incluso buscan apoio institucional (véxase foto), e será estraño que haxa alguén que non recibise a visita dun axente captador ofrecendo diversas condicións para que nos pasemos ao mercado libre.

Onte apareceron dúas notas de prensa sobre o sector eléctrico que me chamaron moito a atención.

Por unha banda, a Deputación de Lugo pregoaba a súa iniciativa para a revisión integral de balde da facturación eléctrica en 47 corporacións municipais da provincia. A idea, a priori, é boa. Tan boa, que un se pregunta por que non o fai con outros colectivos. Poren tamén gustaría saber que empresa contrata o ente provincial para prestar este servizo dentro da morea de empresas privadas que hai no mercado.

Noutro comunicado, a Plataforma de Afectados polos abusos do Mercado Eléctrico da Mariña veñen denunciar mala praxes na substitución dos vellos contadores polos chamados "intelixentes". Segundo afirman, os operarios (na Mariña a empresa distribuidora encargada da tarefa é Begasa) invaden propiedade privada sen permiso e aumentan a potencia contratada nalgúns casos.

Hai que ter claro unha cousa: os contadores de telexestión non son de balde pero xa están pagados, o usuario o fixo na súa factura baixo o epígrafe "aluguer de contador" e o que o ten en propiedade é obriga cambiarllo. No estado español hai marxe ata 2018 para manter o noso contador ou decidir instalar un "intelixente".


Na Mariña empezaron a cambialos de xeito masivo a primeiros deste ano. Deles agardase unha lectura máis correcta e a eliminación das facturas estimadas. Pero xa hai casos nos que demostran que non son tan intelixentes (véxase documento Junta de Andalucía), por exemplo cando Endesa xa se equivocou cun cidadán de Cádiz nun erro de +488%, ou sexa, por cada kilowatio/hora consumido o contador marcáballe 5,58 KWh.

Hai outro problema engadido do que pouco se fala. O sistema de telexestión eléctrica funciona 24 horas ao día emitindo radiacións electromagnéticas cun sistema similar ao Wifi pero moito máis potente e de maior alcance. Por suposto, non hai ningún estudo que avalíe o risco que pode ter para a saúde a enorme radiación que se vai xerar en millóns de fogares.

Ampliade información en:

Estafa Luz

Discorery DSalud

Miguel Jara


No hay comentarios:

Publicar un comentario